wtorek, 27 listopada 2012

Czy zamawiający może unieważnić swoją decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej?

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 października 2012 r. (sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12).
 


Zdaniem KIO zamawiający jest do tego uprawniony jeśli dostrzeże, iż uprzednio popełnił błąd wybierając oferty, lub dokonując inne czynności postępowania z naruszeniem ustawy. Źródłem takiej interpretacji jest wykładnia celowościowa PZP, zgodnie z którą celem wszczęcia i prowadzenia każdego postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz