wtorek, 8 stycznia 2013

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - publikacja PARP i UZP

Polska Agencja Rozwju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) opublikował na swoich stronach internetowych publikację, w której znajdują się opinie opracowane przez UZP w latach 2011 i 2012, dotyczące między innymi: podwykonawstwa i dysponowania zasobami podmiotu trzeciego oraz form zobowiązania podmiotu trzeciego, udzielania zamówień przez wyodrębnione jednostki administracji publicznej czy też kwestie rażąco niskiej ceny. Publikacja może być przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz