poniedziałek, 21 stycznia 2013

Uniwersytet w Białymstoku modyfikuje SIWZ!

Po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania zmodyfikowano dokumentację przetargową w postępowaniu ogłoszonym przez podlaską uczelnię.
 
Sprawa dotyczy zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z jego uruchomieniem dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku - przetarg III” (TED.378797-2012, nr ref. Dzp-391/60/D/2012), ogłoszonego przez Uniwersyetet w Białymstoku w dniu 29 listopada br. Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 300 tysięcy złotych brutto.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową fundacyjni eksperci zwrócili uwagę na niezasadne użycie znaków towarowych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tj.: systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów oprogramowania biurowego Microsoft Office, kart graficznnych AMD Readon, Tunerów TV My Cinema, procesorów i kart graficznych firmy Intel, komputerów marki Asus, pamięci przenośnych Kingston czy programów graficznych Corel oraz Adobe CS6 i innych. Jak zauważyli Eksperci Fundacji wprowadzenie tego typu zapisów do dokumentacji przetargowej jest dyskryminujące dla Wykonawców mogących oferować produkty o porównywalnej funkcjonalności ale innych marek, w związku z powyższym wystosowane zostało pismo interwencyjne z wnioskiem o dostosowanie dokumentacji postępowania do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych (z pismem można zapoznać się tutaj).

Co cieszy głos Fundacji nie został zbagatelizowany. W piśmie wystosowanym przez kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku (z pismem można zapoznać się tutaj) doceniono uwagi fundacyjnych ekspertów i podziękowano za przedstawione sugestie. Zadeklarowano również, że część z nich zostanie uwzględniona w poprawionym opisie przedmiotu zamówienia. W piśmie zauważono , że „Uniwersytet w Białymstoku wykorzystuje różnorodne oprogramowanie różnych producentów, w tym oprogramowanie Open Source, kierując się jedynie ich funkcjonalnością i kosztami wdrożenia. Np. w przypadku większości serwerów wykorzystywane jest oprogramowanie oparte o Linux i w całości zaliczane do tzw. Wolnego Oprogramowania.” Zaznaczono jednak, iż: „w przypadku oprogramowania do celów naukowych i dydaktycznych musimy wykorzystywać wszelkie dostępne oprogramowanie, zwłaszcza, jeśli jest ono w danej dziedzinie praktycznie technicznym wzorcem.” Dodano również iż „w przypadku systemu operacyjnego na Uniwersytetcie wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w użytkowaniu systemu operacyjnego MS Windows. Wykorzystanie w tej roli innego oprogramowania związane jest z koniecznością przeszkolenia użytkowników oraz kadry w tym administratorów na poszczególnych wydziałach uniwersytetu. Oprogramowanie alternatywne w tym przypadku wykorzystywane jest w miarę możliwości, tam gdzie jest odpowiednio przeszkolona i przygotowana kadra.” W podsumowaniu odpowiedzi kanclerz zaznaczył jednak, że ”oczywiście przystosuje specyfikację tak, aby umożliwić dostawę oprogramowania alternatywnego o ile uda się uzyskać wsparcie dostawców przy ich wdrożeniu.” Po tym przedstawione zostały wszystkie zmiany w specyfikacji dotyczącego przedmiotowego postępowania.
 
Z kluczowych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej można wymienić
  • dopuszczenie możliwości zaproponowania rozwiązań równoważnych dla wszystkich wymienionych systemów operacyjnych MS Windows (wcześniej takiej możliwości nie było) i opisanie parametrów równoważnych,
  • dopuszczenie możliwości zaproponowania rozwiązań równoważnych dla wszystkich wymienionych pakietów biurowych MS Office (wcześniej takiej możliwości nie było) i opisanie parametrów równoważnych,
  • usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia niektórych znaków towarowych tj. kart graficznych AMD Readon, Tunerów TV My Cinema, procesorów firmy Intel, komputerów marki Asus, pamięci przenośnych Kingston i oprogramowania QuickOffice,
  • rezygnacja z zakupu oprogramowania Corel Draw, Statistica 10 PL Edu, ADOBE CS6 Design Standard PL, licencji Microsoft Windows 8 Prof. PL oraz Microsoft Windows 7 Ultimate PL z uwagi na „możliwość korzystania z darmowej wersji oprogramowania alternatywnego”

Dokonane przez Zamawiającego zmiany w SIWZ przedmiotowego postępowania są kolejnym sukcesem Fundacji w realizowanym obecnie projekcie zakładającym monitorowanie przetargów na narzędzia IT i podejmowanie interwencji w przypadku zaobserwowanych naruszeń przepisów PZP. Szczególnie cieszy ostatnia z wymienionych przez Zamawiającego modyfikacji – tj. odstąpienie od zakupu oprogramowania zamkniętego (komercyjnego) z uwagi na „możliwość korzystania z darmowej wersji oprogramowania alternatywnego”. Dzięki otwartości na sugerowane przez Fundację uwagi i dokonaniu przez Zamawiającego zmian w opisie przedmiotu zamówienia uda się zaoszczędzić niemałą kwotę pieniędzy (licencje na niektóre z wymienionych programów kosztują nawet po kilka tysięcy złotych), co jest jednym z głównych założeń prowadzonych przez Fundację działań. Priorytetem prowadzonego przez Fundację projektu jest bowiem skłonienie Zamawiających do przeprowadzania a przed ogłoszeniem postępowań rzetelnych analiz TCO (Total Cost of Ovnership) które ukazałyby całkowity koszt wdrożenia pożądanych rozwiązań, tym samym generując spore oszczędności. Bardzo nas cieszy, że naszą interwencją do takiego postępowania zachęciliśmy Uniwersytet w Białymstoku, tym samym przyczyniając się do efektywnego wydatkowania środków uczelni.
 
* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

1 komentarz: