piątek, 18 stycznia 2013

KIO również za punktowaniem potencjału podmiotów trzecich

Niedawno pisaliśmy o ukształtowaniu się w sądach okręgowych nowej linii orzeczniczej odnośnie punktowania potencjału podmiotów trzecich. Przykładem może być wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, który zanegował prezentowaną od dłuższego czasu przez Krajową Izbę Odwoławczą  wykładnię ograniczającą prawo wykonawców do uzyskiwania punktów (w ramach oceny ich ofert i wniosków w przetargach dwustopniowych) za udostępnione im referencje i potencjał osób trzecich (sygn. akt XIX Ga 461/12). Jak słusznie zwrócił nam uwagę jeden z czytelników, podobne poglądy pojawiają się jednak również w orzecznictwie KIO.W wyroku z dnia 12 listopada 2012 r. (KIO 2357/2012, KIO 2369/2012), Izba stwierdziła, iż "Interpretacja przepisu art.26 ust.2b ustawy Pzp skłania do konieczności przyjęcia zapatrywania, że przepis ten dopuszcza również możliwość zaliczenia udzielonego przez osobę trzecią doświadczenia i wiedzy dla potrzeb związanych z prowadzoną przez Zamawiającego punktacją podmiotów ubiegających się o zakwalifikowanie na listę uczestników przetargu".
 
W tym orzeczeniu znajdziemy również odesłanie do innych wyroków Izby, gdzie powyższa interpretacja zastała potwierdzona - "Powyższe zapatrywanie Izby pozostaje w zgodzie z kształtującą się linią orzecznictwa Sądów Okręgowych: wyrok z dnia 13 września 2012r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt XIX Ga 461/12, wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w wyroku z dnia 31 maja 2012r., sygn. akt II Ca 373/12 oraz dotychczasową judykaturą części Krajowej Izby Odwoławczej: wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2011r., sygn. akt KIO 2816/10, KIO 14/11, wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2011r., sygn. akt KIO 1099/11, wyrok KIO z dnia 6 lutego 2012r., sygn. akt KIO 133/12, wyrok z dnia 5 marca 2012r., sygn. akt KIO 223/12, KIO 248/12, KIO 261/12".
 
* * *
Autor: Witold JarzyńskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz