piątek, 25 stycznia 2013

UZP zaprasza do konsultacji społecznych

Urząd Zamówień Publicznych na swojej oficjalnej stronie opublikował zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem nowego Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.
 
W związku z zakończeniem realizacji inicjatyw w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, Urząd Zamówień Publicznych opracował nowy 4-letni dokument planistyczny, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach przetargowych.


W związku z powyższym, UZP prosi o analizę zapisów projektu Planu Działań przez pryzmat reprezentowanych organizacji, jednostek i stowarzyszeń oraz zgłoszenie ewentualnych propozycji uzupełnienia dokumentu w terminie do 15 lutego br. drogą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Marcin.Skowron@uzp.gov.pl.
 
Więcej informacji na stronie UZP.
 
 
 
 
 
Ten blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2012.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Blog Prawa Zamówień Publicznych w tym konkursie mogą wysłać sms o treści B00231 na numer 7122.
Koszt SMS to jedynie 1,23 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz