czwartek, 3 stycznia 2013

Zmiany PZP od 1 stycznia 2013

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych, z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Poz. 1529), która art. 160 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w ustawie Pzp dokonano dwóch zmian:
  1. Uchylono lit. d w art. 67 ust. 3 pkt 1 Pzp - na skutek likwidacji instytucji zastrzeżonych usług pocztowych, w ustawie Pzp uchylono wyłączenie obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu, o fakcie wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówień o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych;
  2. Zmieniono brzmienie art. 198b ust. 2 Pzp – na skutek likwidacji instytucji operatora publicznego, przepis ustawy Pzp posługuje się pojęciem operatora wyznaczonego.

1 komentarz: