czwartek, 28 lutego 2013

4 urodziny ustawy o PPP (zestawienie wszystkich podpisanych umów)

Wraz z końcem lutego 2013 roku miną dokładnie cztery lata, odkąd weszły w życie dwie ustawy regulujące współpracę typu ppp pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym przy realizacji zadań publicznych: (1) ustawa z dnia 19. grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (2) ustawa z dnia 9. stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Z tej okazji Instytut PPP przygotował zestawienie wszystkich zawartych dotychczas umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zestawienie zawartych umów

Już teraz udostępniamy Państwu zestawienie umów zawartych przez minione 4 lata obowiązywania ww. ustaw (POBIERZ). Do głębszej refleksji na temat tego, co udało się przez te 4 lata osiągnąć, zapraszamy natomiast do najbliższego „Biuletynu ppp”, którego szósty już numer ukaże się w marcu w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” (odwiedź stronę projektu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz