środa, 20 marca 2013

Co z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa w dialogu technicznym?


Zastosowanie dialogu technicznego generuje w praktyce wiele pytań. Jednym z nich jest kwestia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Skoro bowiem celem dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu zapoznanie się z najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi w danej dziedzinie to oczywistym jest, że uczestnicy dialogu będą musieli się tą wiedzą, know-how  w jakimś zakresie podzielić z zamawiającym, ale nie koniecznie będą chcieli ujawniać określone informacje konkurencji. Zamawiający musi więc stworzyć warunki dla zachowania poufności informacji otrzymanych od wykonawców.

Artykuł 8 ust 3 PZP w zw. z art. 11 ust 4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , który będzie miał tu zastosowanie daje wykonawcy prawo do zastrzeżenia określonych informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Tak więc uczestnik dialogu może złożyć  oświadczenie dookreślając informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa co spowoduje, iż zamawiający  będzie zobowiązany do nieujawniania innym uczestnikom zastrzeżonych informacji.
I tu powstaje rzeczywisty problem bowiem jak zamawiający, któremu uczestnicy zastrzegli przeważającą część ujawnionych informacji ma prawidłowo sporządzić protokół, jak zrealizować obowiązki wynikające z art. 96 ust 2a PZP, a przede wszystkim ten który nakazuje zamawiającym  sporządzenie informacji o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ-u czy umowy .
Opisanie „wpływu dialogu” może być dla zamawiających najtrudniejszym zadaniem wynikającym z nowych przepisów, w szczególności jeżeli część informacji będzie podlegać utajnieniu jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto, opisanie wpływu dialogu na opis przedmiotu zamówienia może być równoznaczne ze wskazaniem wykonawcy, którego propozycja wywarła największy wpływ na ukształtowanie warunków zamówienia, co z kolei może generować  zarzuty ze strony pozostałych  zainteresowanych przetargiem, że doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
 


* * *
Autor: Edyta Snakowska-Estorninho

4 komentarze:

 1. im dalej w las tym więcej drzew:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Uważam, iż sukces tego nowego instrumentu pzp zależy od "zdrowego rozsądku" w stosowaniu nowych regulacji, w krajach anglosaskich stosuje się ten rodzaj platformy wymiany informacji z dużym sukcesem a na pewno cz. informacji też objęta jest tajemnica przedsiębiorstwa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dialog to pewien krok w stronę większej elastyczności i otwarcia w relacjach zamawiajacy - wykonawca. Jeżeli sprawdzi się w pierwszym roku stosowania i kontrole UZP nie wykażą rażących nieprawidłowosci to może to być całkiem sprawny instrument przy przetargach wymagających specjalistycznej, zaawansowanej wiedzy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Zgadzam się z Panią Edytą. Skłonność do stosowania dialogu będzie ściśle skorelowana z ryzykiem wynikającym z kontroli...

  OdpowiedzUsuń