piątek, 1 marca 2013

Wyniki kontroli NIK-u w sprawie projektów PPP


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli przedsięwzięć w formule PPP przeprowadzonych w ciągu ostatniego czasu. O kontrolach pisaliśmy wcześniej na naszym blogu. W wynikach kontroli przeważają oceny pozytywne, co może przyczynić się do odejścia od niekorzystnego obrazu inwestycji w formie partnerstwa, który wydaje się utrzymywać dotychczas w niektórych samorządach.
Branżowy dowcip o "PPPP" wskazujący, że w przedsięwzięciach tego rodzaju na dalszym etapie pojawia się prokurator, okazuje się nie odpowiadać prawdzie. Liczba zaniedbań i stwierdzonych naruszeń nie odbiega od tej występującej w standardowych zamówieniach publicznych, a nawet wydaje się niższa - nie stwierdzono bowiem wśród kontrolowanych projektów takiego, który mógłby stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności organizatorów postępowania. Wystąpienia dotyczące poszczególnych kontroli dostępne są pod adresem:
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz