piątek, 1 marca 2013

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie ZP

Jak podaje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 279).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 16 marca 2013 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 279).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz