środa, 13 marca 2013

Wzajemność w dostępie do międzynarodowych rynków zamówień publicznych - seminarium

Jak zwiększyć możliwości biznesowe dla unijnych przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w krajach trzecich? Jak zapewnić im uczciwą konkurencję w dostępie do światowych rynków zamówień publicznych? Wzajemność w dostępie do międzynarodowych rynków zamówień publicznych - to tytuł seminarium z udziałem dyrektora Ruperta Schlegelmilcha z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej, które odbędzie się 21 marca 2013 r. (czwartek), w godz. 10.00 - 12.15.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą Komisji Europejskiej – międzynarodowym instrumentem zamówień publicznych (ang. International Procurement Instrument) zaproponowanym w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, COM 2012/124 final z 21 marca 2012 r. (w załączeniu pdf - 438 KB [438 KB] ).
 
Instrument ten ma na celu m.in.:
  • zachęcenie partnerów handlowych Unii Europejskiej do otwierania swych rynków zamówień publicznych na zasadzie wzajemności dla oferentów z UE, a tym samym wniesienie wkładu w otwarcie światowych rynków zamówień publicznych,
  • zapewnienie równych warunków konkurowania na rynku UE wszystkim przedsiębiorstwom (niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w UE czy poza nią),
  • zwiększenie potencjału uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w zglobalizowanej gospodarce, a tym samym zwiększenie zatrudnienia i wspieranie innowacji w UE,
  • zwiększenie zdolności UE do wywierania wpływu na jej partnerów w negocjacjach międzynarodowych.
W związku z tym, że negocjacje nad projektem Rozporządzenia toczą się w Radzie i Parlamencie Europejskim, liczymy na Państwa głos w dyskusji nad korzyściami i wyzwaniami płynącymi z przyjęcia i stosowania instrumentu w relacjach handlowych.
 
Data i miejsce seminarium
21 marca 2013 r. (czwartek), godz. 10.00-12.15
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
ul. Jasna 14/16a, Warszawa (II piętro)
Program
09.45 – 10.00 – Rejestracja
10.00 – 10.05 – Otwarcie - Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
10.05 – 10.30 – Prezentacja propozycji Komisji Europejskiej - Dyrektor Rupert Schlegelmilch, Dyrekcja
Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska

Komentarz:

10.30 – 10.45 – Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
10.45 – 11.00 – Ireneusz Sitarski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA
11.00 – 11.15 – Dawid Piekarz, Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
11.15 – 12.15 – Dyskusja
Moderator: Ewa Synowiec

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 marca 2013 r. na adres e-mail: Rafal.Staskiewicz@ec.europa.eu lub pod numerem telefonu 22 55 68 983.

Zapewniamy tłumaczenie w obrębie języka angielskiego/polskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji na temat propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/.
 
źródło: KE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz