poniedziałek, 20 maja 2013

Kolejny wyrok w sprawie przetargów organizowanych na odbiór odpadów w gminach

Chcąc pomóc rozwiewać wątpliwości, jakie pojawiają się na gruncie przetargów organizowanych na odbiór odpadów w gminach, zamieszczam wyrok KIO w sprawie, którą miałem okazję się zajmować po stronie zamawiającego, dotyczący przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zwracam uwagę, że oprócz budzącego najwięcej emocji wątku RIPOK, sposobu jego wyboru i dopuszczalności wskazania jednego RIPOK, Izba zajęła się całkiem ciekawymi problemami stricte PZP dotyczącymi.


Te kwestie to:
  1. uznała, że określenie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu na minimalnym poziomie nie narusza przepisów PZP;
  2. Zamawiający nie ma obowiązku określenia (opisywania) w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkich warunków ustawowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP;
  3. KIO jest upoważniona do rozstrzygania jedynie zarzutów odwołania odnoszących się do czynności i zaniechań zamawiającego prowadzących do naruszenia przepisów PZP;
  4. przystępujący do postępowania odwoławczego wykonawca po stronie zamawiającego lub odwołującego przystępuje do tego postępowania w granicach zaskarżenia określonych w odwołaniu; jeśli wykonawca chce podnieść dodatkowe zarzuty ma nieograniczone prawo skorzystania w tym zakresie samodzielnie ze środka ochrony prawnej.
Ciekawej lektury życzę, przede wszystkim przydatnej w praktyce.
 
p.s.
Dokonałem anonimizacji danych, choć chyba niekoniecznie w obliczu sposobu publikacji orzeczeń na stronie KIO, wszak jawność postępowania się kłania.
 

* * *
Autor: Robert Jaroszewski, tekst ukazał się pierwotnie na stronie autora Prawo Zamówień Publicznych
 
___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz