wtorek, 28 maja 2013

Zostań członkiem KIO!

W dniu 28 maja 2013 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.


Aby uzyskać informacje na temat postępowania, terminu składania zgłoszeń oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia (plik w formacie pdf).
Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:
  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
  3. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. korzystają z pełni praw publicznych,
  5. mają nieposzlakowaną opinię,
  6. nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,
  8. ukończyły 29 lat.
Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Departamencie Odwołań UZP, kontakt: odwolania@uzp.gov.pl

___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz