środa, 5 czerwca 2013

Data informacji o nienależeniu do grupy kapitałowej

Dziś o oświadczeniu z art. 26 ust. 2d PZP a więc informacji wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej.

Nie złożył bowiem w jednym postępowaniu wykonawca takiej informacji, ani też listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
 
Zamawiający wezwał go do złożenia listy albo informacji i w odpowiedzi otrzymał informację, opatrzoną datą następującą po upływie terminu składania ofert w postępowaniu. Z treści oświadczenia wynikało, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ale nie należy w dacie po upływie terminu składania ofert. Czy należał/nie należał wcześniej – nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert – nie wiadomo.
 
Wykluczył więc zamawiający wykonawcę z postępowania.
 
Inaczej sprawa mogła wyglądać, gdyby z treści informacji wynikało, że wykonawca nie należał do grupy kapitałowej w terminie składania ofert. Wtedy, pomimo, że sam dokument został opatrzony datą późniejszą, należałoby go uznać, gdyż z jego treści wynikał istotny dla wykonawcy stan rzeczy.
 
Można się zastanawiać, czy w tym wypadku nie można było zastosować art. 26 ust. 4 PZP i żądać od wykonawcy wyjaśnień. Tu jednak istnieje ryzyko pojawienia się zwolenników poglądu, że art. 26 ust. 4 PZP służy wyłącznie wyjaśnieniu treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu treści w nich uprzednio niezawartych.
 
* * *
Autor: Robert Jaroszewski,
tekst pierwotnie ukazał się na blogu Prawo Zamówień Publicznych

__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

1 komentarz:

  1. Na podstawie jakiego art. ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył wykonawcę z postępowania, gdy złoży oświadczenie opatrzone datą po otwarciu Ofert?

    OdpowiedzUsuń