piątek, 7 czerwca 2013

Pozytywna ocena NIK dla UZP


Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoje stronie internetowej, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2012 r. w cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych.Pozytywną ocenę NIK uzasadniła w szczególności:
  • rzetelnym zaplanowaniem oraz realizacją wydatków budżetowych z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • rzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • terminowym i rzetelnym sporządzaniem sprawozdań budżetowych,
  • rzetelnym sprawowaniem nadzoru i kontroli nad wykonaniem budżetu państwa w cz. 49 przez Prezesa Urzędu zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.
Jak informuje UZP, jest to piąty z rzędu rok, począwszy od roku 2008, w którym Urząd otrzymuje pozytywną ocenę wykonania budżetu bez formułowania zaleceń pokontrolnych.

Informacja o wynikach kontroli NIK.


__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz