czwartek, 11 lipca 2013

Nowy numer Forum PPP


Zachęcamy do zapoznania się z obrazem rynku ppp, w obszarze dróg, transportu i infrastruktury towarzyszącej, na którym wciąż dominują projekty koncesyjne. Opłata za dostępność stanowi wciąż jeszcze wyjątek i warunkiem ich rozwoju jest definitywne i jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii wpływu zobowiązań, zaciąganych w ramach umów ppp, na limity zobowiązań budżetów publicznych. W pierwszej kolejności należny jak najszybciej wypełnić lukę regulacyjną, jaka powstała w wyniku braku rozporządzenia do artykułu 18a ustawy o ppp. W przeciwnym razie czekają nas duże trudności w wygenerowaniu środków koniecznych dla absorpcji środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020. (…) warto na pewno zbadać jakiego rodzaju informacje mogą podlegać szczególnej ochronie, w kontekście jawności procesu wyboru partnera prywatnego czy koncesjonariusza.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum PPP.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz