czwartek, 22 sierpnia 2013

O wymogu ujawnienia części oferty przed jej otwarciem

Art. 86 ust. 1 Pzp stanowi, iż z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem ich otwarcia. Dyspozycja nie jest skierowana bezpośrednio do żadnej ze stron postępowania, nie ulega jednak wątpliwości, że dotyczy przede wszystkim zamawiającego i osób działających po jego stronie w postępowaniu. Bo czy powinna rodzić negatywne konsekwencje dla wykonawcy czy nawet postępowania sytuacja, w której wykonawca przed złożeniem oferty ogłosi publicznie jej cenę i inne jej istotne warunki? Oczywiście, byłoby to zapewne działanie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, nie można jednak takiej sytuacji wykluczyć.

I choć wykonawcy na ogół nie posuwają się do takich skrajności to stosunkowo często, na przykład w ramach wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składają pytania dotyczące konkretnych elementów projektowanej oferty – właściwie prośby o ocenę przez zamawiającego, czy takie rozwiązania będą mieściły się w dyspozycjach siwz. Oczywiście, cały czas jesteśmy na etapie pytań, przed złożeniem ofert, a zatem nie ma pewności, że wykonawca zaoferuje akurat to, o co pyta, ale niekiedy oferta zawiera dokładnie takie rozwiązania, jakie były wskazane w pytaniu. Jednak i tu też problemu nie powinno być – wszak wykonawca robi to z własnej nieprzymuszonej woli.

Problem w tym, że zdarzają się przypadki, gdy zamawiający próbuje zmusić wykonawcę do ujawnienia części oferty przed terminem jej otwarcia. Przypadkiem, który podsunął mi ten temat, był przetarg, w którym zamawiający zamierzał (bo szczęśliwie odstąpił od tego wymogu) zażądać, by w przypadku zaoferowania przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, byli oni zobowiązani przedstawić je do akceptacji zamawiającemu jeszcze przed terminem składania ofert. Cóż, jak wyżej wspomniałem, rozumiem, gdy wykonawca sam z siebie spyta zamawiającego, czy proponowane rozwiązanie jest zgodne z siwz (przy czym należałoby się zastanowić, ile konkretne pytanie ma wspólnego z wątpliwościami wobec treści siwz, które wymagają wyjaśnienia), ale domaganie się przez zamawiającego przedstawienia jakiegoś elementu ofert przed terminem ustawowym jest w mojej opinii naruszeniem właśnie art. 86 ust. 1 Pzp.
Wszak zamawiający zapoznaje się w ten sposób z częścią oferty. Nie ma znaczenia, że oferta – tu słowo „ostateczna” pasuje idealnie – może tego elementu nie zawierać. Wszak wymóg decyduje o tym, iż wykonawca jeśli chce zastosować określone rozwiązanie, musi wcześniej je ujawnić. A właśnie, czy na pewno „musi”? Jakie byłyby konsekwencje niedotrzymania tego wymogu przez wykonawcę? Cóż, żadne. Nie zachodzi żadna przesłanka odrzucenia oferty opisana w ustawie, w tym przesłanka niezgodności treści oferty z treścią siwz. O takiej niezgodności może być mowa wyłącznie w takim przypadku, gdy proponowane w ofercie rozwiązanie będzie niezgodne z treścią siwz, a nie w przypadku, gdy zamawiający nie wyraził uprzednio jego akceptacji…
 
 * * *
Autor: Grzegorz Bednarczyk
Tekst pierwotnie opublikowano na stronie autora: "W szponach zamówień"
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz