sobota, 17 sierpnia 2013

PUP w Ostrołęce modyfikuje SIWZ!

Po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce poprawił dokumentację przetargową.

 
Sprawa dotyczy postępowania przetargowego rozpisanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2013 r. (Numer ogłoszenia w BZP: 112529 – 2013). Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej ostrołęckiego „pośredniaka”.

W opisie przedmiotu zamówienia urzędnicy z Ostrołęki posłużyli się znakami towarowymi, wprost określając z nazwy jakie oprogramowanie ma zostać zainstalowane na zamawianym sprzęcie komputerowym:
  • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik;
  • Microsoft Office 2010 lub nowszy, wersja dla firm, w licencji OEM lub MOLP, nośniki do instalacji.

Problem w tym, że urzędnicy nie dopuścili w przedmiotowym postępowaniu możliwości oferowania rozwiązań równoważnych, stąd każdy wykonawca mógł zaproponować jedynie sprzęt z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Microsoft. W związku z tym Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do zamawiającego pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i dostosowanie opisu przedmiotu przetargu do obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych. W piśmie podkreślono, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (Pzp) Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnego producenta. Taka sytuacja zachodzi w momencie użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych i jednoczesnym niedopuszczeniu oferowania rozwiązań równoważnych.

Co cieszy głos Fundacji nie został zbagatelizowany. W piśmie wystosowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce (z pismem można zapoznać się tutaj) przyznano, że przy opisie przedmiotu zamówienia zabrakło „wyrażenia równoważny i podania szczegółowego opisu równoważności”. Zamawiający tłumaczy, że: „Powyższy fakt wyniknął z błędnego zamieszczenia załączników podczas umieszczania ich na stronie internetowej”. W związku z powyższym zamawiający postanowił zmodyfikować dokumentację przetargową i dostosować ją do obowiązujących przepisów Pzp. Jednocześnie zamawiający podziękował za zwrócenie przez Fundację uwagi oraz wyraził opinię „że istnienie takich organizacji jak Fundacja pozwoli jeszcze bardziej eliminować różnego rodzaju nieprawidłowości a tym samym doprowadzić do lepszej organizacji postępowań przetargowych w przyszłości przez Zamawiającego."

***
Autor: Ryszard Michalski, tekst pierwotnie opublikowany na www.pppit.plWyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz