piątek, 16 sierpnia 2013

Warszawa wygrywa przed KIO w sprawie śmieciowego przetargu

Pod koniec lipca tego roku pisaliśmy, że kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Warszawie został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO właśnie uznała, że wykonawca w tej sprawie nie ma racji, a przygotowana przez miasto specyfikacja przetargowa jest zgodna z Pzp. 

KIO uznała, że to zamawiający, według własnych potrzeb, opracowuje SIWZ i decyduje o kryteriach oceny ofert. Tym samym nie ma racji odwołujący się wykonawca (firma Byś), który zarzucał, że SIWZ jest wadliwa a oparcie oceny ofert jedynie na kryterium ceny nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Przedstawiciel firmy Byś komentując wyrok stwierdzili, iż wyrok jest szkodliwy dla całej branży, gdyż nie promuje jakości a jedynie najniższą cenę. Zapowiedział również, iż firma będzie skarżyć wyrok KIO do sądu okręgowego.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz