piątek, 6 września 2013

Wyższe progi na artysty nogi

Pomimo moich wcześniejszych deklaracji, że nie czytam projektów ustaw do momentu ich wejścia w życie (kiedyś jedna ustawa skutecznie mnie ostudziła, gdyż to co wyniesiono do rangi prawa, wyglądało zupełnie inaczej niż wniesiono), zajrzałem do druku 1638 i zawartej w nim inicjatywy rządowej, dotyczącej kolejnych zmian PZP, jak to opisano wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki.


Tak się składa, że w życiu zawodowym oba środowiska są mi dobrze znane.

Moja generalna uwaga jest taka, że działy zamówień publicznych na uczelniach publicznych zostaną odchudzone (oczywiście z obowiązków), a gaże artystów na publicznych koncertach wzrosną, no i oczywiście nastąpi wysyp artystów zagranicznych.

Na pewno też, pochwały wymaga proponowana możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Swoją drogą PZP niedługo przejmie palmę pierwszeństwa wśród ustaw, objętych inicjatywami ustawodawczymi.

* * *
Autor: Robert Jaroszewski, 
tekst ukazał się pierwotnie na blogu Prawo Zamówień Publicznych


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz