czwartek, 26 września 2013

Zobowiązanie do udostępnienia – w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Kilka tygodni temu zlecono mi przygotowanie treści odwołania od czynności zamawiającego. Jednym z zrzutów, był fakt, iż w ofercie wybranego wykonawcy, który korzystał z zasobów osób innych podmiotów złożono oświadczenie pod nazwą „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (…)” w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oczywiście na poparcie tego zarzutu przedstawiliśmy szereg argumentów, w tym sporo wyroków KIO potwierdzających fakt, iż zobowiązanie do udostępnienia winno być złożone w oryginale.

 
Kilka dni temu otrzymaliśmy wyrok wraz z uzasadnieniem, w którym Izba w zakresie o którym mowa wyżej wskazała: „Natomiast w przedmiocie kwestionowania formy przedkładanych dokumentów – ze względu na otwarty w świetle art. 26 ust. 2b ustawy, katalog środków dowodowych (pisemne zobowiązanie wskazano tam przykładowo), przy pomocy których potwierdzić można oraz uznać za potwierdzone okoliczności wskazane w/w piśmie – Izba wskazuje, że jakiekolwiek próby budowania legalnej teorii dowodowej w tym zakresie np. przez generalne dekretowanie wyłącznej formy dowodów, uznaje za bezpodstawne. Każdy dokument, a nawet każda okoliczność wskazane przez wykonawcę w tym zakresie, może zostać swobodnie ocenione przez zamawiającego, a następnie przez Izbę lub sady okręgowe orzekające w zakresie zarzutów z tym związanych jako wystarczające lub niewystarczające potwierdzenie możliwości dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia uzyskiwanymi od podmiotów trzecich.”

Czy cos się zmieniło? czegoś pewnie nie wiem? Rozumiem, że to teraz zamawiający decyduje, co do formy złożonego dowodu w tym zobowiązania do udostępnienia, w zakresie podstawy do dysponowania zasobami innych podmiotów.

Czyżby to nowy trend i kierunek w orzekaniu w tym zakresie, czy po prostu mnie coś ominęło?

Dla zainteresowanych wyrok z dnia 5 września 2013 roku, sygn. KIO 2030/13

* * *
Autor: Grzegorz BebłowskiWyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

3 komentarze:

 1. nie no, to sa jakies jaja. Samo UZP na swojej stronie pisze, że "zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma , w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem".
  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2126

  OdpowiedzUsuń
 2. "Każdy dokument, a nawet każda okoliczność...". Teraz zamawiający będzie poznawał okoliczności które łączą innych wykonawców :) :) i co notatkę ma sobie zrobić z zaobserwowanych okoliczności? :).

  Jak wyraźnie widać skład KIO ma swoje, odrębne od UZP, zdanie w temacie. Szkoda, że zamawiający jest teraz pomiędzy wykonawcą a łaską/niełaską KIO.

  OdpowiedzUsuń
 3. Niestety coraz częściej orzecznictwo KIO pozostawia wiele do życzenia, zaczyna mi się przypominać chaos z końcówki bytności Zespołu Arbitrów 2007 r.
  Nie jest tajemnicą że coraz częściej pojawiają się głosy o likwidacji KIO i przeniesienie orzecznictwa do sądów, może to jest sposób na jednolitą linię orzeczniczą.

  OdpowiedzUsuń