piątek, 29 listopada 2013

Zarządzanie zmianą w zamówieniach publicznych

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością zastosowania przepisów o zmianie umowy zawsze powinna być zasada, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Inaczej system zamówień publicznych miałby poważną lukę, a dzięki temu ograniczeniu realizują się naczelne zasady zamówień publicznych – zasada uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada przejrzystości.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że zajmowane przez zamawiających i organy kontroli w tym zakresie stanowisko jest na ogół skrajnie ostrożne i można je streścić kategorycznym stwierdzeniem „nie wolno”. W rezultacie zdaje się, że zbyt wiele zamawiającym nie wolno (a zbyt mało wolno), mimo iż przepisy wcale takiego rozgraniczenia nie uzasadniają. Nie ma jednak prostej odpowiedzi na pytanie, czy wolno zmienić umowę w sprawie zamówienia publicznego. Nie ma, ponieważ odpowiedź w dużej mierze tkwić będzie w samej umowie.
 
Umowa i jej otoczenie prawne i faktyczne

Zanim jednak powiemy o zmianie umowy, o przepisie art. 144 ust. 1 ustawa Pzp, o zmianie istotnej i nieistotnej, wyjaśnijmy kilka prawd. Pierwsza z nich brzmi – wiele umów w sprawie zamówienia publicznego wymaga narzędzi do zarządzania zmianami. Mówiąc „zmiana” w tym kontekście, mam na myśli zmiany zachodzące w rzeczywistości w momencie realizacji zamówienia, mające wpływ na treść stosunku prawnego określonego zawartą umową. Zmiany w otoczeniu prawnym i faktycznym są naszą codziennością.
 
* * *
Fragment artykułu pochodzi z pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".
 
Pełna treść artykułu dostępna pod tym linkiem.
 
 
 
 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz