sobota, 30 listopada 2013

Funkcjonalność jako kryterium oceny ofert

Funkcjonalność jest kryterium ocennym, które szczególnie przydatne jest dla dostaw specjalistycznego sprzętu oraz zakupu oprogramowania lub systemów komputerowych.

Fakt, że kryterium funkcjonalności zalicza się do ocennych, skutkuje tym, iż zamawiający zobowiązany jest do jego dokładnego opisania. Opis ten powinien precyzyjnie określać, co zamawiający rozumie przez konkretne kryterium (czemu służyć mogą szczegółowe podkryteria).


Prawidłowo opisany sposób badania ofert w kryterium funkcjonalności powinien wykluczać dowolność oceny. Kwestia ta była w szczególności przedmiotem rozważań Sądu Okręgowego we Wrocławiu (wyrok z dnia 22 listopada 2005 r.), w którym czytamy – kryteria oceny ofert (...) były niejasne i stwarzały dowolność interpretacyjną, albowiem nie zostało w nim określone, co zamawiający rozumie przez «funkcjonalność», a jedynie jak będzie wyliczać punkty za owo kryterium.

W piśmiennictwie wskazuje się, że najlepszym sposobem jest oparcie o odpowiedni algorytm lub metodę „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia) – Przy dokonywaniu oceny ofert w kryterium funkcjonalność zamawiający może zastosować metodę polegającą na punktowaniu poszczególnych cech, którymi charakteryzuje się przedmiot zamówienia. To, jakie funkcje punktować i jaką wagę im przypisywać, zależy od potrzeb zamawiającego.


* * *
Fragment artykułu pochodzi z pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".
Pełna treść artykułu dostępna pod tym linkiem.

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz