sobota, 28 grudnia 2013

Opinia prawna dotycząca zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię UZP na temat zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. 


Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie rozporządzenia w sprawie sprawozdania począwszy od sprawozdania za rok 2013, przy czym zaznaczyć należy, iż w sprawozdaniu za rok 2013 zamawiający zobowiązani są uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone od 1 stycznia 2013 r., w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy w zw. z art. 4 pkt 1-3, 6-8 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy Pzp.

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz