wtorek, 7 stycznia 2014

Zamawiający muszą uwzględniać w sprawozdaniach zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Wejście w życie nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania nakłada na zamawiających wiele nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości. Jednym z nim jest obowiązek uwzględniania w rocznych sprawozdaniach zamówień publicznych stosowanych z wyłączeniem ustawy Pzp. 
Nowe zasady obowiązują zamawiających już od sprawozdań za 2013 r. Zobowiązani są oni uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone od 1 stycznia 2013 r., w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy w zw. z art. 4 pkt 1-3, 6-8 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy Pzp.

O tym, jak wypełnić obowiązek wynikający z konieczności uwzględnienia zamówień poniżej 14 tys. euro możemy przeczytać w opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych opinii prawnej

W tabeli II zamawiający podają dane dotyczące zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy Pzp. W przypadku wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia – zamawiający podają jedynie łączną wartość udzielonych zamówień, a w przypadku wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia – podają także liczbę udzielonych zamówień. Podając łączną wartość zamówień udzielonych bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający uwzględnia każdą umowę zawartą w formie pisemnej lub ustnej, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, za realizację której wykonawca otrzyma wynagrodzenie większe niż 0 zł, lecz nie przekraczające równowartości kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Na ten temat przeczytają również Państwo w najnowszym numerze pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

7 komentarzy:

 1. Generalnie wszystko jest jasne. Osobiście mam problem z art. 4 pkt 7 Pzp. W tabeli nr II sprawozdania należy wyszczególnić zwolnienia właśnie z art.4 pkt 7 (dotacje). Zmawiający "pracuje" na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 46 tej ustawy mówi m. in. o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej. Pytanie, czy wskazane środki są dotacją w rozumieniu art.4 pkt 7 ustawy Pzp?

  OdpowiedzUsuń
 2. czy to znaczy,że jesli zawarłam w 2013 umowę o wartości netto np. 1.000 zł na dostawe materiałów biurowych to musze kwotę 1.000zł ując w sprawozdaniu pkt.II.1(zamówienia ponizej 14.000euro), ale jeśli pójde do sklepu i kupie papier i długopisy za netto 1.000zł, to już tego zakupu nie ujmuję?

  OdpowiedzUsuń
 3. uważam, że każdy zakup nawet najmniejszy ujmujemy w sprawozdaniu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Umowy zawarte w formie pisemnej i ustnej. Zakup w sklepie za gotówkę traktuj jako umowę ustną i wpisz do sprawozdania w wartości netto.

  OdpowiedzUsuń
 5. Czytełem wcześniej ten artykuł na stronie. Ma Pan bardzo ciekawe spostrzeżenia.

  OdpowiedzUsuń
 6. kiedy uzupełniamy tabelę nr VIII w sprawozdaniu?

  OdpowiedzUsuń