piątek, 6 czerwca 2014

Podział zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania ustawy – podstawowe zagadnienia


Jednym z kluczowych elementów umożliwiających efektywne i prawidłowe stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest właściwe planowanie zamówień i szacowanie ich wartości.  Jest to szczególnie ważne w kontekście przepisu art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, z którego dyspozycji wynika jednoznaczny zakaz dzielenia zamówienia publicznego lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy.


Nie można zatem dokonywać podziału zamówienia z intencją, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonej części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też - z drugiej strony - do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Nie jest zatem zakazany sam podział jednego zamówienia na części, a jedynie taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy.


Zgodnie z dominującą linią orzecznictwa z dzieleniem zamówienia na części oraz zaniżaniem jego wartości mamy do czynienia wówczas, kiedy zamawiającemu wykaże się, że postąpił umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim (dolus directus) w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia przewidzianych w niej procedur.


Jak zatem rozstrzygnąć, czy w konkretnym przypadku zamówienia planowanego w perspektywie roku budżetowego (lub zamówienia wieloletniego - w przypadku umów długoterminowych),  istnieje jedno, czy też kilka zamówień?

Zamówienia należy zweryfikować za pomocą następujących przesłanek:
 1. Przedmiotu zamówienia (zbliżony rodzaj i przeznaczenie) – tożsamość przedmiotowa,
 2. Czasu zamówienia (znanej zamawiającemu perspektywie czasowej) – tożsamość czasowa,
 3. Możliwości realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę.
 
Należy zatem ustalić, czy zamówienia mogły być wykonane w jednakowym czasie,  mogły zostać wykonane przez jednego wykonawcę, mają to samo przeznaczenie, dotyczą tych samych usług, dostaw, robót budowlanych.

 
Pozytywne kumulatywne spełnienie powyższych przesłanek planowanego przez zamawiającego zakresu zamówienia pozwala na stwierdzenie, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym.


Z odrębnymi zamówieniami mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy.


Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w aspekcie niedozwolonego podziału zamówienia na części zostało zaprezentowane m.in. w uchwale z dnia 12 października 2010 r. (Sygn. Akt KIO/KD 68/10):


„W ocenie Izby, aby stwierdzić, czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części, należy niewątpliwie wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w szczególności posiada ustalenie rodzaju zamówienia oraz jego przeznaczenia (podobieństwo funkcji technicznych lub gospodarczych), możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, a także ustalenie istnienia związku czasowego pomiędzy powiązanymi ze sobą funkcjonalnie zamówieniami, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć określonej perspektywie czasowej. Konieczne jest także ustalenie, iż skutkiem zaniżenia wartości zamówienia lub braku zsumowania wartości  części zamówienia było niezastosowanie procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, uzależniających rodzaj procedury od wartości zamówienia.”
 

* * *
Autor: Anna M. Krajewska

 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

3 komentarze:

 1. a co się dzieje z Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych druk sejmowy nr 1653?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Anonimowy,
   Odsyłam Cię na stronę http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1653,
   gdzie możesz sukcesywnie śledzić postęp zmian legislacyjnych

   Pozdrawiam

   Usuń
 2. niestety jest to dość nieaktualne, nie wiadomo co się z tym tak na prawde dzieje, ostatnia adnotacja jest z lutego...

  OdpowiedzUsuń