piątek, 13 czerwca 2014

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie terminu do wniesienia odwołania


Zadaniem Sądu „Do zachowania – przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.”
 
Powyższa Uchwała Sądu Najwyższego potwierdza stanowisko zajmowane przez Urząd Zamówień Publicznych w wydawanych opiniach oraz  publikacjach, w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzoną ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778).  Nowelizacja ta uchyliła przepis, zgodnie z którym równoznacznym z wniesieniem odwołania było jego złożenie w placówce pocztowej operatora publicznego. Tym samym, dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

2 komentarze:

  1. Ostatnio zastanawiało mnie co stanie się z odwołaniem, które wpłynie do UZP w sobotę (bo tak wypada koniec terminu, a sobota nie jest dniem wolnym zgodnie z ustawą, a UZP w soboty nie pracuje) podpisane elektronicznie. Proszę o wyjaśnienie na blogu.

    OdpowiedzUsuń
  2. UZP pracuje od poniedziałku do piątku, a wiec fizycznie można złożyć odwołanie tylko w tych dniach. Jeżeli jednak termin przypada na sobotę, to można elektronicznie złożyć odwołanie również w sobotę.

    OdpowiedzUsuń