piątek, 11 lipca 2014

Sąd oddalił dwie skargi na korzystne dla PGP orzeczenia w sprawie przesyłek pocztowych

Sąd oddalił 8 lipca 2014 r. dwie skargi na korzystne dla PGP orzeczenia KIO w sprawie tego przetargu, który wygrała ta prywatna spółka.  


Pierwsza skarga dotyczyła specyfikacji przetargowej, w której znalazł się wymóg, aby potwierdzenie nadania przesyłki miało moc dokumentu urzędowego. Takie potwierdzenia, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, może wystawiać tylko operator wyznaczony. Jest nim tylko Poczta Polska. Dlatego ten warunek oprotestowała startująca w przetargu firma InPost, dzisiaj współpracująca z PGP. W październiku 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że ogranicza on konkurencję i nakazała go wykreślić.  Organizator przetargu, rządowe Centrum Zakupów dla Sądownictwa, zaskarżyło to orzeczenie do sądu. Sąd orzekł jednak, że to postanowienie specyfikacji wręcz wyklucza  konkurencję. Stwierdził, że  zamawiający ma prawo ustalać warunki, które zagwarantują zaspokojenie jego potrzeb. W tym wypadku jednak taki wymóg nie był konieczny, ponieważ przy nadawaniu przesyłek  sądowych  i prokuratorskich obowiązują procedury, które pozwalają udowodnić, kiedy korespondencja została nadana.  
Więcej na ten temat pod tym linkiem.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz