piątek, 29 sierpnia 2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.
dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm, po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sejm odrzucił siedem z piętnastu poprawek Senatu. Większość poprawek miała charakter legislacyjno-redakcyjny.

Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiła stanowisko przyjęte dnia 31 stycznia 2014 r.

Główne zmiany wprowadzane w drodze ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczą:
 • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
 • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
 • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
 • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
 • zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
 • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
 • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.
Z przebiegiem procesu legislacyjnego dotyczącego uchwalonej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem:


6 komentarzy:

 1. Nareszcie, coś się dzieje na plus.

  OdpowiedzUsuń
 2. Pozytywne zmiany - chyba wreszcie głos praktyków został zauważony.

  OdpowiedzUsuń
 3. tak ciekawe zwłaszcza ustanowienie 30 % RNC...

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Cena był i będzie decydującym kryterium w większości przetargów. Teraz nie będzie tylko jedynym kryterium...

  OdpowiedzUsuń