piątek, 12 września 2014

Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się na ogół zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą. Jej autorem jest zamawiający, lecz wykonawcy podejmują próby wpływania na jej treść poprzez wnoszenie odwołań od poszczególnych postanowień umownych. Warto przyjrzeć się czy i kiedy takie odwołanie przyniesie oczekiwany przez wykonawcę rezultat.


Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – stosownie do art. 180 ust. 1 ustawy Pzp – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy. Dla każdego, kto zajmuje się zamówieniami publicznymi oczywistym jest, że do Krajowej Izby Odwoławczej można zatem wnieść odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, które narusza ustawę Pzp. Jednakże nierzadko zdarza się, że wykonawcy skarżą sporządzane przez zamawiających postanowienia przyszłej umowy, które właściwie reżimowi ustawy Pzp nie podlegają. Zarzuty wnoszonych odwołań dotyczą wówczas na ogół naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego. W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy art. 180 ust. 1 ustawy Pzp swą dyspozycją obejmuje również przypadki naruszenia przez zamawiających przepisów Kodeksu cywilnego, a jeżeli tak, to jak daleko Izba może ingerować w przyszłe stosunki zobowiązaniowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?


* * *

Fragment artykułu pochodzi z pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".

Cały artykuł dostępny pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz