środa, 24 września 2014

Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - konferencja

22 września 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

W konferencji uczestniczyło 150 osób – przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców uczestniczących w rynku zamówień publicznych. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane zagadnienia ważne z punktu widzenia procedury udzielania zamówień publicznych oraz kontroli tego procesu.

Pierwszą prelekcję na temat System kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zamówień publicznych - dobre praktyki i doświadczenia zamawiającego Urzędu Miasta Krakowa  wygłosiła Pani Anna Szeliga, Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa. Następnie Pan Mateusz Winiarz, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, omówił Doświadczenia wynikające z kontroli procesu udzielania zamówień publicznych przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Z koleiNieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych stwierdzane podczas kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych były tematem wystąpienia Pana Andrzeja Opyda, Radcy Prawnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zagadnienia Wykrywania i zwalczania zmów przetargowych z perspektywy Prezesa UOKiK omówił Pan Waldemar Jurasz, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie. Na zakończenie spotkania Pan Krzysztof Sroczyński z Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych przybliżył tematykę Udzielania zamówień publicznych w oparciu o doświadczenia Urzędu wynikające z przeprowadzonych kontroli, jak również z analizy orzecznictwa.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Dyskusja z aktywnym udziałem uczestników konferencji świadczyła o zainteresowaniu omawianymi zagadnieniami oraz umożliwiła cenną wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych oraz zapobiegania nieprawidłowościom, a także wzmacniania dobrych praktyk i właściwych wzorów postępowań.Prezentacje:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz