poniedziałek, 1 grudnia 2014

Jak sprawić, by zamówienia publiczne były efektywne

O perspektywie unijnej 2007-2013 widać, że Polska ma problemy z utrzymaniem efektywności systemu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne powinny cechować się efektywnością ekonomiczną dającą zamawiającemu realną korzyść w postaci oszczędności, gwarantować lepszą jakość zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych.

O efektywności świadczy sprawne prowadzone zamówienie publiczne, prowadzone z odpowiednią znajomością przepisów prawa i w sposób legalny. Warunkami tej efektywności powinny być co najmniej trzy warunki – przejrzyste Pzp, profesjonalizm instytucji zamawiających oraz profesjonalizm organów nadzoru i kontroli (KIO, UZP, instytucje zarządzające i pośredniczące w wydawaniu środków publicznych).
Cały artykuł pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz