poniedziałek, 8 grudnia 2014

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu. Po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 33%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 45%

Jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE, po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert (19.10.2014 r.), zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość.


źródło: UZP

3 komentarze:

 1. czy to oznacza, że system zamówień publicznych został oficjalnie uzdrowiony? Statystyka mówi chyba sama za siebie, że TAK :)))

  OdpowiedzUsuń
 2. Kryterium wyboru oferty:

  Cena: 98%

  Ilość referencji/terminowość płatności faktury/wstawić inne: 2%

  Taki sens nowelizacji. Cena jest najlepszym kryterium wyboru oferty. To opis przedmiotu zamówienia stanowi najlepszy sposób na określenie "innego kryterium oceny, nie zaś takie kryterium, które często nie odnosi się wprost do przedmiotu zamówienia, tylko rzeczy z przysłowiowego "kosmosu".

  OdpowiedzUsuń
 3. Zgadzam się z przedmówcą...śmiechu warte to wszystko

  OdpowiedzUsuń