czwartek, 29 stycznia 2015

Jak będzie nazywać się nowa ustawa?

Jak poinformowała p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w UZP prace nad jej projektem już trwają.Zespół ds. Programowania Prac Rządu (ZPPR) na wniosek Prezesa UZP wpisał do wykazu prac rządu dwa projekty ustaw: o systemie zamówień publicznych (który będzie m.in. wdrażał postanowienia nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej) oraz o udzielaniu koncesji. 


Oba projekty mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2015 r.  Ponieważ nowe ustawy będą zawierać przepisy wdrażające nowe unijne prawo w zakresie udzielania zamówień i koncesji, powinny zostać uchwalone przed 18 kwietnia 2016 r.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.

1 komentarz: