czwartek, 5 marca 2015

Odpowiedź na interpelację poselską, dotyczącą terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp

W dniu 3 marca 2015 r. została przekazana odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp, do których zastosowanie ma rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.


Pełna treść odpowiedzi oraz treść interpelacji poselskiej, znajduje się pod adresem:http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz