wtorek, 10 marca 2015

Pierwsza umowa ppp w administracji rządowej


W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie, budowę oraz 20-letnie utrzymanie i zarządzanie siedzibą sądu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od początku wspierało sąd w przygotowaniu tej inwestycji.

Stronami umowy są Skarb Państwa – reprezentowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz przedsiębiorstwo Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o. W uroczystości stronę rządową reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).
Kontrakt na budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu to pierwsza umowa zawarta na podstawie ustawy o ppp z 2008 r., w której stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa. 
Umowa ppp została zawarta na okres 23 lat. Całkowita wartość kontraktu, to 123 mln PLN brutto. Umowa stanowi, iż partner prywatny ponosi ryzyko budowy i ryzyko dostępności, wobec czego inwestycja powinna pozostać neutralna wobec państwowego długu publicznego.

MIiR od samego początku realizacji projektu, ze względu na jego złożoność i pionierski charakter wspiera zamawiającego na kolejnych etapach postępowania. Szczególna rola resortu została podkreślona udziałem jego przedstawicieli w pracach Zespołu Sterującego (ciało doradcze zamawiającego) i Komisji Przetargowej. Wszystkie dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu zostały zebrane przez ekspertów Platformy PPP i w formie raportów opublikowane na niniejszej stronie.

Inwestycja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród przedstawicieli sektora prywatnego. Wszystkie przedsiębiorstwa dopuszczone do udziału w dialogu złożyły swoje oferty. Zrealizowane dotychczas z powodzeniem kolejne etapy postępowania pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy powinno nastąpić zamknięcie finansowe inwestycji, a od 2016 roku powinna rozpocząć się budowa obiektu.

Przedmiotowy projekt może stworzyć efekt kuli śnieżnej i wkrótce na rynku ppp, zachęceni sukcesami projektu nowosądeckiego, pojawią się nowi zamawiający, zwłaszcza z poziomu administracji centralnej.

Zobacz więcej:

źródło: www.ppp.gov.pl

1 komentarz:

  1. Łakomy kąsek. Przez 20 lat pobierania czynszu. Byle kto nie dostał kontraktu :)

    OdpowiedzUsuń