czwartek, 19 marca 2015

Seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie

Urzad Zamówień Publicznych organizuje seminarium pt „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Seminarium odbędzie się 27 marca 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5.


Zapraszamy do udziału w seminarium przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z rejonu Polski południowo-wschodniej.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz