wtorek, 14 kwietnia 2015

Powody wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Poradnik Grupa Biznes PolskaKażdy wykonawca powinien zdawać sobie sprawę z okoliczności, które mogą skutkować wykluczeniem go z udziału w postępowaniu. Jest to uprawnienie przysługujące zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca nie daje odpowiednich gwarancji wykonania zamówienia lub nie spełnia pewnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Przyczyny wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego unormowane zostały w art. 24 Prawa zamówień publicznych. Przygotowany przez Grupa Biznes Polska poradnik może być przydatny zarówno wykonawcom, startującym w wyścigu o wygranie zleceń publicznych, jak i zamawiającym, którzy zobowiązani są przestrzegać restrykcyjnych regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Stworzenie przewodnika ma na celu ułatwienie Państwu radzenie sobie z tą trudną tematyką w praktyce. 

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej http://www.biznes-polska.pl/ 
lub bezpośrednio pod linkiem: 
http://przewodnik.biznes-polska.pl/wykluczenie_wykonawcy_z_postepowania.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz