czwartek, 14 maja 2015

Konsultacje nowej ustawy o zamówieniach publicznych

 
Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Konsultacje trwają do 22 maja br. 


Przygotowanie nowej ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Konieczność dokonania zmian obecnie obowiązujących przepisów wynika m. in. z faktu, że zasadniczej zmianie uległy przepisy unijne z zakresu zamówień publicznych, z którymi polskie prawo w tym zakresie powinno być zgodne.

Najważniejsze regulacje związane z implementacją dyrektyw dotyczą:

1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co
przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom;
2) elektronizacji zamówień publicznych;
3) promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień
publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie
innowacyjności;
4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom;
5) uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych
usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany niezwiązane z wdrożeniem dyrektyw, w zakresie:
1) kontroli zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa UZP;
2) kompetencji i zadań wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
3) postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych:

oraz Rządowego Centrum Legislacji:

Uwagi można przesyłać do 22 maja 2015 r. na adres: agata.wojcikiewicz@uzp.gov.pl oraz anna.siwonia@uzp.gov.pl

Źródło: http://www.uzp.gov.pl 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz