środa, 13 maja 2015

W drugiej połowie 2015 r. przetarg na budowę elektrowni jądrowej

Postępowanie zintegrowane, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej, zostanie ogłoszone w drugiej połowie 2015 r. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsorcjami potencjalnie zainteresowanymi tym przedsięwzięciem - mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. 

PGE jako inwestor ma do odegrania ważną rolę w procesie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale samodzielnie, bez wsparcia na poziomie ogólnokrajowym, nie jest w stanie tego procesu doprowadzić z powodzeniem do końca – mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1, czyli spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Gdzie powstanie elektrownia? 
Rozważane są dwie lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, obie w województwie pomorskim: lokalizacja Choczewo (gmina Choczewo) oraz lokalizacja Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino). W grudniu 2014 r. PGE EJ1 rozwiązała umowę z WorleyParsons, australijską firmą inżynierską, na wykonanie badań środowiskowych i lokalizacyjnych dla elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 przy wsparciu grupy kapitałowej PGE realizuje obecnie te badania.
W związku z tym od początku 2015 r. nastąpiło wzmocnienie i przeorganizowanie zespołu PGE EJ 1 zajmującego się badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi. Korzystamy przy tym ze wsparcia Elbis, spółki z grupy PGE – informuje Jacek Cichosz.

W 2015 r. w obu lokalizacjach wznowiono monitoring sejsmiczny i meteorologiczny, uruchomiono również dodatkowe badania hydrogeologiczne. Trwają również analizy badające oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000, ponieważ lokalizacja Choczewo bezpośrednio graniczny z obszarem wchodzącym w skład Natura 2000. Przedstawiciele PGE EJ 1 odbyli szereg spotkań roboczych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Choczewo.

W połowie 2015 r. wystąpimy z formalnym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Jej otrzymanie umożliwi następnie ubieganie się o pozwolenie na budowę – zapowiada Jacek Cichosz.

W roku 2016 PGE EJ 1 planuje rozpocząć kompleksowe badania lokalizacyjne, w tym wiercenia badające m.in. stabilność gruntu.

więcej w artykule:  http://www.elektrownia-jadrowa.pl/ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz