czwartek, 28 maja 2015

Umowa w zamówieniach publicznych może być zmieniana

W zamówieniach publicznych pokutuje mit, że umowa nie może być zmieniana, bo byłoby to sprzeczne z charakterem stosunku zamówieniowego i z celem całej procedury. Jednak zmiana umowy będzie dopuszczalna w każdym wypadku, kiedy nie będzie istotna w stosunku do treści oferty. 


Realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego niczym nie rożni się od realizacji zwykłego kontraktu. Pojawiają się przy niej problemy związane z terminami wykonania (powstaje potrzeba ich zmiany), z dostępnością zaoferowanego asortymentu (np. producent wycofuje określony model produktu, a wprowadza nowy), z okolicznościami zewnętrznymi (np. warunki pogodowe uniemożliwiające robotę budowlaną), ze zmianą obowiązującego prawa itp.
Jednocześnie w zamówieniach publicznych pokutuje mit, że umowa nie może być zmieniana, bo byłoby to sprzeczne z charakterem stosunku zamówieniowego i z celem całej procedury. To błędne rozumienie zagadnienia zmian umowy.

Niewątpliwie art. 144 ust. 1 ustawy PZP zakazuje istotnych zmian postanowień umowy zawartej w rygorze tej ustawy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednak nie jest to zakaz bezwarunkowy. Zmiana umowy w sprawie zamówienia będzie dopuszczalna w każdym wypadku, kiedy nie będzie istotna w stosunku do treści oferty.

Oczywiście są również możliwe zmiany istotne, jednak tu warunkiem koniecznym jest, żeby zamawiający przewidział wcześniej możliwość dokonania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, albo w treści SIWZ i dodatkowo określił warunki takiej zmiany, o czym zamawiający często zapominają.

W świetle powyższego, najbardziej kłopotliwym elementem ustalania, czy zmiana jest dopuszczalna, jest stwierdzenie, czy dana zmiana ma charakter zmiany istotnej, czy nieistotnej. Niestety, ustawa PZP nie wychodzi w tym zakresie naprzeciw oczekiwaniom rynku i nie definiuje pojęcia „zmiany istotnej”, albo „zmiany nieistotnej”. Żeby lepiej zrozumieć tę materię, musimy sięgnąć aż do uzasadnienia nowelizacji wprowadzającej obowiązującą wersję art. 144 ust. 1 ustawy PZP (druk sejmowy nr 2154). Możemy w nim wyczytać, że... czytaj więcej http://www.prawo.egospodarka.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz