wtorek, 29 grudnia 2015

INFORMACJA O POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015

Polscy Zamawiający opublikowali 20.011 (w roku 2014 – 20.811) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 11% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), w tym 10 ogłoszeń dotyczyło koncesji na roboty budowlane a 149 ogłoszeń dotyczyło zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Natomiast, w stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 46%. (na podstawie ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE, stan na 30 listopada 2015 r.)
Od początku 2015 roku w bazie TED opublikowano ogółem 186.707 ogłoszeń o przetargach.
Z tego:
• 143.502 (76,86%) przetargi ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE
• 43.205 (23,14%) przetargów ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE
Poniżej przedstawiono dane szczegółowe dot. przetargów publikowanych przez polskich zamawiających od początku 2015 roku:
a) zamówienia w podziale na procedure
Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 95,53%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 3,37%, negocjacje z ogłoszeniem - 0,32%, konkurs – 0,19%.
b) zamówienia w podziale na rodzaj
Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 55,31%. Usługi stanowiły 38,90%, a roboty budowlane – 5,79% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali tak e 12.565 (w roku 2014 – 13.192) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 656 (w roku 2014 – 455) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach. W roku 2015 opublikowano tak e 857 ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2014 – 822).
Dane dotyczące udzielonych zamówieńOd początku 2015 roku polscy zamawiający opublikowali 20.250 (w roku 2014 – 20.585)
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Opublikowano 176 ogłoszeń
dotyczących udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 86,83%.
Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 7,73%,
negocjacje z ogłoszeniem – 1,12%, przetarg ograniczony – 3,97%, dialog konkurencyjny –
0,06%, wyniki konkursu – 0,30%.
W 869 przypadkach (4,29% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom
zagranicznym

Od początku 2015 roku polscy przedsiębiorcy uzyskali 62 kontrakty na realizacje zamówień
publicznych na rynkach zagranicznych. Lista znajduje się tutaj: stan na 30 listopad

Na podstawie danych z bazy TED przygotował:
Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz