czwartek, 3 grudnia 2015

Zamówienia publiczne: Brak uzasadnienia niweczy tajemnicę firmy

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych sprawiły, że częściej ujawniane są tajemnice przedsiębiorstw.
Po ogłoszeniu wyników przetargu publicznego, firmy które go przegrały chcą się dowiedzieć dlaczego to nie ich oferta została wybrana i w czym ich konkurent był lepszy. Wiedza taka jest im potrzebna by przygotować skuteczne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Informację o ofertach firm startujących w przetargu ujawniają zamawiający ( podmioty publiczne).

Ostatnio częstym tematem odwołań od wyników postępowań o udzielenie zamówienia jest tajemnica przedsiębiorstwa. Może ona dotyczyć, bardzo istotna dla konkurentów, informacji np. o: szczegółach zastosowanej technologii, partnerach czy doświadczeniu w danej branży. Aby tak ważne informacje nie trafiły do konkurencji nie wystarczy tylko ich zastrzec. Takie zastrzeżenie trzeba jeszcze odpowiednio uzasadnić. Przepisy wymagają tego od ponad roku. Część przedsiębiorców nie zauważyła jednak tej zmiany.

- Jeśli nie ma takiego uzasadnienia niektórzy zamawiający z automatu ujawniają wszystko - mówi Grzegorz Mazurek, adwokat, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej. - Prawidłowość takiego postępowania potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza. Spotkałem wielu przedsiębiorców, którzy popełnili taki błąd. Uczą się na nim dotkliwie - w następnym przetargu już pamiętają o uzasadnieniu - mówi mec. Mazurek.

Bez automatyzmu
Z taką sprawą spotkał się m.in. Michał Adamski z firmy z branży IT - ADT Group.
- Złożyliśmy tylko zastrzeżenie, że wskazane przez nas informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak rzeczywiście bez uzasadnienia. Wszystkie nasze zastrzeżone dane zostały ujawnione - łącznie ze specyfikacją techniczną naszego rozwiązania - mówi Adamski.

- Oprócz zastrzeżenia informacji, które wykonawca chce chronić jako tajemnicę swego przedsiębiorstwa, konieczne jest wykazanie zamawiającemu przyczyn tego zastrzeżenia. Jeśli wykonawca wyłącznie zastrzega informacje i nie podaje żadnego uzasadnienia, działanie zamawiającego polegające na odtajnieniu całej oferty jest jak najbardziej prawidłowe - mówi Magdalena Grabarczyk, wiceprezes KIO.

Podkreśla, że w związku z tajemnicą przedsiębiorstwa Izba najczęściej rozpoznaje sprawy, w których spór dotyczy oceny uzasadnienia podanego przez wykonawcę. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

- Skutki nowych przepisów oceniam jednak pozytywnie. Obowiązek wykonawcy wykazania zastrzeżenia tajemnicy, powoduje, że zamawiający nie uznają jej automatycznie, lecz oczekują rzetelnego uzasadnienia, co ma pozytywne znaczenie dla transparentności całej procedury udzielenia zamówienia - mówi wiceprezes Grabarczyk.

Ciekawi konkurenci
Samą tajemnicą przedsiębiorstwa która m.in posiada wartość gospodarcza ( techniczna, technologiczna, organizacyjna) KIO zajmuje się często. W 2014 roku tego zagadnienia dotyczyło aż ok. 200 na ok. 2800 spraw.
Z jednej strony przedsiębiorcy starają się tu dowiedzieć jak najwięcej o ofercie konkurenta, by móc ewentualnie zakwestionować jego zwycięstwo w przetargu. Z drugiej - swojej własnej tajemnicy bronią.

- Ja czasem jestem po jednej, czasem po drugiej stronie. Generalnie jednak jestem zwolennikiem większej jawności w postępowaniach - mówi Adamski. Rafał Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, podkreśla, że kwestia jawności postępowania będzie jeszcze bardziej ważkim tematem gdy wdrożone zostaną dyrektywy unijne.
- Większy nacisk na kryteria pozacenowe spowoduje, że konkurenci będą się starali coraz bardziej wnikliwie dotrzeć do pełnej informacji o ofercie konkurenta - wskazuje Bałdys.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.borowska@rp.pl

Opinia
Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG sp .z o.o
Jawność jest w naszej ocenie jedną z naczelnych zasad prawa zamówień publicznych zapewniającą przejrzystość prowadzonego przez zamawiających postępowania i odpowiada na potrzebę zachowania czystych zasad konkurencyjności. Jest to forma wzajemnej kontroli uczestników i przeciwdziałania potencjalnym nieprawidłowościom. Należy zwrócić uwagę, że zamówienia publiczne obejmują postępowania prowadzone przez np. GDDKiA, PLK, ale też wiele instytucji i podmiotów o zdecydowanie mniejszym doświadczeniu. Jawność spełnia zatem potrzebę zachowania dobrych praktyk. Wreszcie koresponduje z konstytucyjną zasadą dostępu do informacji publicznej.

źródło: http://www.rp.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz