piątek, 11 marca 2016

Odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 10 marca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Finansów.
Porządek posiedzenia obejmował:
  • Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w resorcie obrony narodowej.
  • Dyskusja.
  • Oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych w odniesieniu do sektora.
Na początku posiedzenia przedstawicielka NSZZ „Solidarność” zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego zespołu o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmian w projekcie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Członkowie przychylili się do powyższej propozycji.

Przedstawiciel Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że resort zgłosił szereg uwag, dotyczących możliwości stosowania pewnych wyłączeń, stosowania rozwiązań krajowych  w sprzęcie, który resort pozyskuje. Podkreślił, iż co do zasady MON wnioskował o wyłączenie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa do odrębnej regulacji. Stworzyłoby to bardziej przejrzysty i czytelny akt prawny oraz uprościłoby niektóre procedury.    

Ponadto dodał, że do prac w ramach omawianego projektu ustawy resort proponuje powołanie zespołu międzyresortowego do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia określenia zasad funkcjonowania całego systemu zamówień w dziedzinie obronności jak też funkcjonowania potencjału obronnego.  

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca zmian w nowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewodniczący zespołu M. Kowalski poinformował, że w projekcie  przygotowanym przez stronę rządową dotyczącym zamówień publicznych w wersji z 7 marca 2016 r. pojawiły się inne zapisy dotyczące art. 29 niż te, które zostały zarekomendowane przez zespół ds. zamówień publicznych a następnie przyjęte w Uchwale nr 3 partnerów społecznych. Wobec powyższego zaproponował przyjęcie stanowiska postulującego przywrócenie pierwotnej wersji zapisów. 

Ministerstwo proponuje rozwiązania niezgodne z tym, co wcześniej uzgodniono z partnerami społecznymi, dlatego też strona społeczna zespołu nadal postuluje, aby kwestie in-housu były procedowane w odrębnej ustawie.  

Przedsiębiorców martwi to, że w projekcie pojawiły się oprotestowane przez Radę rozwiązania ułatwiające samorządom zlecanie usług poza systemem przetargowym. Dla wielu firm, szczególnie tych z branży wywozu śmieci, taka zmiana oznacza widmo bankructwa. Co ważne, przeciwne jej są też związki zawodowe, które obawiają się, że przy przetargach z wolnej ręki zamawiający nie będą musieli wymagać od takich spółek zatrudniania na etatach. Z kolei samorządowcy zabiegają o zmiany, bo dzięki nim nie będą musieli organizować skomplikowanych procedur przetargowych, które mogłyby prowadzić do ciągłych zmian firmy wykonującej zlecenia na rzecz miasta czy gminy. 
 
Kolejną kwestią poruszaną przez zespół była Rada Zamówień Publicznych i rozszerzenie jej składu o przedstawicieli pracowników.

Ostateczna wersja projektu, prawdopodobnie zostanie przyjęta przez Radę Ministrów już w najbliższy wtorek, 15 marca, czy rząd będzie respektował stanowisko partnerów społecznych?.

Grupa Biznes Polska Brak komentarzy:

Prześlij komentarz