środa, 16 marca 2016

Prawo zamówień publicznych - koniec z dyktatem najniższej ceny?

Rząd bierze się za prawo dot. zamówień publicznych. Na wtorkowym posiedzeniu przyjęto projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Zakłada on m.in. ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm, większy nacisk na pozacenowe kryteria oceny ofert. Nowe prawo ma też premiować zatrudnianie na etat.
 
Projekt noweli Prawa zamówień publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno nastąpić do 18 kwietnia tego roku. W przeciwnym razie Polsce, która na przygotowanie przepisów miała dwa lata, grożą kary i wstrzymanie środków unijnych.
Według autorów zmiany mają pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do zamówień, m.in. poprzez uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ułatwieniach w udzielaniu zamówień w częściach. Zamawiający nie będzie mógł tez żądać od przedsiębiorcy dokumentów, którymi dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych. Zmniejszy się także ilość obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Kryterium najniższej ceny - ograniczone 
 
W projekcie ograniczono również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Przy wyborze oferty trzeba będzie brać pod uwagę także kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu, przez zawężenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, dopuszczenie stosowania kryteriów podmiotowych, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego, wykorzystanie w ramach kryterium kosztu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia.

Nowe prawo - promocja zatrudniania na etat 
 
Projektowane przepisy mają także na celu promowanie zatrudniania na etat. Zamawiający będą musieli wskazać te czynności wykonawcy, których wykonanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Projekt nowelizacji ustawy zakłada także elektronizację udzielania zamówień publicznych. Od 2018 r. komunikacja pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w odniesieniu do najważniejszych dokumentów w postępowaniu będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz