środa, 16 marca 2016

XV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes-Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 7-8 kwietnia przez firmę APEXnet.

Cel Zjazdu

Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych środowisk, pozwalają uczestnikom wydarzenia podnosić kompetencje. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom przyczyniamy się do podwyższania jakości gospodarowania publicznymi pieniędzmi.

Tematyka wydarzenia

Najbliższa, piętnasta już edycja wydarzenia, dotykać będzie ?gorącego? tematu, jakim jest planowana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzona na miejsce planowanej do niedawna nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. O zmianach związanych z obowiązkiem wprowadzenia dyrektyw klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE dyskutować będą znani i cenieni specjaliści: praktycy oraz prawnicy, związani z różnymi środowiskami eksperckimi. Zjazd otworzy były prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Jacek Sadowy, a w dyskusji plenarnej udział weźmie prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Paweł Trojan.
Pluralizm opinii w dyskusji, różnorodne wykłady, możliwość dyskusji uczestników- liderów zamówień publicznych w Polsce sprawia, że XIV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych będzie jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z zamówieniami publicznymi w tym roku.

Kwestie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie http://zjazd.apexnet.pl/

Wydarzenie odbędzie się w dniach 07 i 08 kwietnia w godzinach 9:30-17:30 w Warszawie, a organizatorzy przewidują obecność ok. 100 uczestników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz