piątek, 1 kwietnia 2016

Najważniejsze argumenty przeciwko wprowadzeniu zamówień in-house i stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Wobec rozbieżnych stanowisk dotyczących zamówień in - house (zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu poparły wprowadzenie wyłączenia zamówień in- house), projekt zawiera propozycję, aby tzw. zamówienia in-house były udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a same przesłanki zostały zmodyfikowane - w stosunku do dyrektywy - w taki sposób, aby podmioty, które otrzymują zlecania bez przetargu w zasadzie nie uczestniczyły w konkurencji na otwartym rynku. 

Najważniejsze argumenty przeciwko wprowadzeniu zamówień in-house:


• przepisy dot. zamówień in-house mają charakter fakultatywny i nie muszą być wdrażane do prawa krajowego
• zamówienie in-house narusza zasady konkurencji
• zamówienia in-house w praktyce może doprowadzić do likwidacji prywatnego rynku usług użyteczności publicznej i w usług informatycznych dla sektora informatycznego
• zamówienia in-house zablokują rozwój polskich firm i zwolnienia pracowników
• realizacja usług na rynku konkurencyjnym jest tańsza, nie ma dotacji itp.

Najważniejsze argumenty za wprowadzeniem zamówień in-house:

• zamówienie in-house jest przewidziane w dyrektywach
• uniknięcie procedur przetargowych pozwala na racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym
• samorządy nie dysponują odpowiednim instrumentarium nadzoru i regulowania niektórych usług, efektywniej jest zatem powierzyć ich wykonywanie podmiotom należącym do samorządu (np. w odpadach)
• realizacja usług w ramach in-house jest tańsza

 
W związku z licznymi uwagami dotyczącymi tej kwestii, zaproponowano nowe rozwiązanie dotyczące tzw. zamówień in-house- wprowadzenie wyłączenia in house jako przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Z jednej strony zapewniłoby to możliwość bezprzetargowego zlecania zadań, a z drugiej strony pozwoliłoby na szerszą kontrolę prawidłowości udzielania tych zamówień (ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki, możliwość ewentualnego odwołania od decyzji o skorzystania z trybu z wolnej ręki w trybie odwoławczym przez innych uczestników rynku, jawność umowy i warunków wykonania zamówienia).

Izabela Domitrz  Grupa Biznes Polska
Źródło: Ministerstwo Rozwoju


2 komentarze:

 1. co z JEDZ - em w postępowaniach już wszczętych z terminem składania ofert po 18 kwietnia 16r. - czy należy wymagać złożenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dyrektywy zezwalają
   państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - do dnia 18 kwietnia 2018 r. I tak jest w naszym kraju- nie zostało to jeszcze wdrożone

   Usuń