wtorek, 21 czerwca 2016

Rozpoczęło się 21 posiedzenie Sejmu - w środę posłowie zajmą się ponownie ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 22-go czerwca (środa) Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do zmian  zaproponowanych przez Senat w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 9-go czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu 120 poprawek.

Nowelizacja przewiduje przekształcenie systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa, który wesprze „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Ustawa wdraża ponadto przepisy unijne. Procedury zamówieniowe mają być uproszczone i bardziej elastyczne. Według harmonogramu obrad sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw odbędzie się ok godziny 15:30.
Podczas 21-go posiedzenia Sejmu  Izba ma również kontynuować prace m.in. nad zmianami w systemie oświaty, dotyczącymi zniesienia egzaminu szóstoklasistów oraz wprowadzenia możliwości odwoływania się od wyników pisemnych matur. Ponadto omówione zostaną komisyjne poprawki do projektu uszczelnienia systemu VAT. Jeden z projektów rządowych wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia (12 zł brutto ) oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. To nie wszystkie proponowane zmiany nad którymi będą pracować posłowie w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2016 r.
Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz