piątek, 29 lipca 2016

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 8 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Na stronie nagroda.przetargipubliczne.pl można zgłaszać zadania w 8 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych. Każda jednostka administracji publicznej (zamawiający) oraz każdy przedsiębiorca (wykonawca) może zaprezentować zrealizowane przez siebie inwestycje. Ubieganie się o nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.Nagroda Kryształy Przetargów Publicznych służy promowaniu najwyższych standardów w zamówieniach publicznych, stosowanych zarówno przez zamawiających, jak i przez wykonawców. Niezależna Kapituła Nagrody, złożona z najlepszych w kraju ekspertów, zwraca uwagę na cały przebieg postępowania przetargowego, od chwili jego ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej. Liczy się także proces realizacji udzielonego zamówienia i jakość jego wykonania.

Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronatu medialnego udzielili: Grupa Biznes Polska i Miesięcznik Finanse Publiczne.

W tegorocznej edycji o nagrodę mogą się ubiegać wszystkie instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, które w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. zakończyły realizację zadania będącego zamówieniem publicznym.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1. Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.
  2. Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.
  3. Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej albo rewitalizacji przestrzeni publicznej.
  4. Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2016 r. Nagrody zostaną rozdane 10 października 2016 r. podczas uroczystego otwarcia XI Forum Przetargów Publicznych.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.nagroda.przetargipubliczne.pl.

Relację z siódmej edycji Kryształów można obejrzeć pod adresem: 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz