piątek, 22 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów – Część III - Podział zamówienia na części

Podział zamówień na części jest jednym z punktów dyrektywy 2014/24/UE, którą polski ustawodawca zobowiązany był wdrożyć do porządku krajowego nowelizując ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym Zamawiający w protokole postępowania będzie musiał wskazać przyczyny nie zastosowania podziału.

Ustawodawca chce w ten sposób skłonić zamawiającego do podziału zamówienia, przez co zwiększy się dostępność danego zamówienia dla mniejszych przedsiębiorców.

Zamawiający dzieląc zamówienie na części będzie musiał określić, czy wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Dotychczas zamawiający nie musiał podawać tej informacji i wykonawcy mogli składać oferty na dowolną liczbę części. Jest to nowość, gdyż Zamawiający będzie zobowiązany podać tą informację w ogłoszeniu, siwz czy też zaproszeniu do złożenia oferty do czego wcześniej nie był zobowiązany.

Kolejną nową kwestią jest możliwość ograniczenia uzyskania zamówienia na konkretną ilość części przez jednego wykonawcę. Takie podejście zwiększy ilość składanych ofert w poszczególnych częściach i zwiększy szansę na uzyskanie zamówienia przez większą ilość przedsiębiorców.

Izabela Domitrz


Grupa Biznes Polska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz